Download gratis een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift:


Voorlopig bezwaarschrift

Bent u het oneens met een besluit van bijvoorbeeld een overheidsinstantie? Dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Bekijk eerst of bezwaar maken mogelijk is. Vervolgens gebruikt u dit voorbeeld (dat specifiek bedoeld is voor voorlopig bezwaar in het geval dat de bezwaartermijn bijna verloopt) als basis, en maakt u het voorbeeld situatiespecifiek (waarbij u ook op de voorwaarden die aan het betreffende voorlopige bezwaar verbonden zit let).

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit het bezwaarschrift

Enkele relevante stukken uit het document:

Geachte mevrouw Beslisttegouw,

Op 1 april 2022 ontving ik uw beslissing met kenmerk 2022-05-1997.

De termijn van bezwaar op deze beslissing verloopt op 1 juni 2022. Ik maak voorlopig bezwaar tegen uw beslissing en verzoek u mij het dossier binnen een redelijke termijn, welke ik maximaal op 14 dagen stel, toe te sturen.

De reden dat ik het dossier van u vorder, is zodat ik de grondslag van uw beslissing verder kan onderzoeken en mijn bezwaar kan aanvullen.

Omdat ik nog niet de beschikking over het volledige dossier heb, verzoek ik u om een aanvullende termijn van 4 weken na ontvangst van het dossier voor het aanvullen van mijn bezwaar.

Tevens verzoek ik u uw eerdere beslissing on hold te zetten en afhankelijk van de beslissing op mijn aanvullende bezwaar pas uit te voeren.

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-12345678.

Ik ontvang graag binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst van mijn voorlopige bezwaarschrift, waarin u tevens antwoordt op de verzoeken die ik u in dit voorlopig bezwaarschift heb gedaan.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.