Download gratis een voorbeeld van notulen AvA uitstel aan het bestuur tot het opstellen van de jaarrekening:


Notulen AvA uitstel aan het bestuur tot het opstellen van de jaarrekening

Het bestuur moet de jaarrekening van een BV binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar op (laten) maken.

Onder bijzondere omstandigheden kan deze termijn met maximaal vijf maanden verlengd worden. Het verlengen gebeurt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dit voorbeeld van Notulen AvA uitstel aan het bestuur tot het opstellen van de jaarrekening is het uitstel als apart agendapunt verwerkt.

Het uitstel moet verleend worden voor het verstrijken van de initiële termijn van de opstelverplichting van vijf maanden.

Document

Het document is opgebouwd in Microsoft Word-formaat. Op de geel gearceerde velden kunt u eenvoudig data toevoegen om de voorbeeldbrief situatiespecifiek te maken.

Relevante stukken uit de notulen

Enkele relevante stukken uit het document:

2. Uitstel aan het bestuur tot het opstellen van de jaarrekening 2021

Uitstel van de verplichting van het bestuur tot het opstellen van de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt besproken.  De voorzitter geeft, met instemming van de vergadering, aan het bestuur van de vennootschap uitstel tot het opstellen van de jaarrekening 2021 tot uiterlijk 31 oktober 2022.

Disclaimer en voorwaarden

Dit voorbeeld is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan dit document te distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via deze website. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen.


Mede mogelijk gemaakt door – Boec