Voorbeeld Notulen ontbinding B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een ontbinding van een B.V. : Notulen AvA ontbinding B.V. Een B.V. kan onder andere door een ontbindingsbesluit ontbonden worden. De statuten bepalen welk orgaan hiertoe bevoegd is. Vaak is dat de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. De […]

Lees verder

Voorbeeld notulen benoeming toezichthouder (RvC, RvT) B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een benoeming van een toezichthouder van een B.V.: Benoeming toezichthouder B.V. De commissarissen die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd door de algemene vergadering of, indien de statuten zulks bepalen, door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, […]

Lees verder

Voorbeeld notulen benoeming bestuurder (RvB, directie) B.V.

Download gratis een voorbeeld van notulen van een benoeming van een bestuurder van een B.V.: Benoeming bestuurder B.V. De benoeming van bestuurders geschiedt bij de akte van oprichting en later door de algemene vergadering of, indien de statuten zulks bepalen, door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, mits iedere […]

Lees verder