Voorbeeld Notulen omzetting rekening-courant in Agio

Download gratis een voorbeeld van notulen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een omzetting van een rekening-courant vordering ten titel van Agio: Notulen AvA omzetting rekening-courant in Agio Agio is al wat een aandeelhouder meer op de aandelen aan eigen vermogen in de besloten vennootschap stort, dan de nominale waarde van de […]

Lees verder

Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder