Voorbeeld overeenkomst rekening-courant

Download gratis een voorbeeld overeenkomst rekening-courant: Overeenkomst rekening-courant Tussen (vaak verbonden) partijen kunnen regelmatig vorderingen en schulden over en weer ontstaan. Denk aan verschillende BV’s in de groep of een DGA met de Holding. Het is dan meestal niet de bedoeling dat deze vorderingen en schulden afzonderlijk worden voldaan, maar met elkaar worden verrekend. Een […]

Lees verder

Voorbeeldbrief verzoek verlaging salaris DGA / Gebruikelijk loon

Download gratis een voorbeeldbrief verzoek verlaging salaris DGA / Gebruikelijk loon: Verzoek verlaging salaris DGA / Gebruikelijk loon De gebruikelijkloonregeling geldt als u werknemer bent in een vennootschap of coöperatie waarin u ook een aanmerkelijk belang heeft. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat u geacht wordt een loon te krijgen dat past bij het niveau en […]

Lees verder